Manó Csoport iskola felkészítő csoport

 

 • Létszám: maximum 18 fő
 • Akik várják a gyerekeket: Anikó és Dóri, bemutatkozásukért kattints ide!
 • Korosztály: 5-6 éves gyermekek iskola felkészítő csoport
 • Nyelv: magyar, angol

Manó Csoport

Fussunk
Tarsasfigyelem
Bemelegites
Dkmaotorna
KezmuvEszterrel


Mit nyújt az iskola felkészítő a gyermekek számára?

 • teljes napi játékos fejlesztő tevékenységet, két óvónő jelenlétével,
 • egyénre szabott, differenciált foglalkoztatást,
 • a képességek fejlettségi állapotának feltérképezését,
 • a gyermekek közötti különbségek figyelembevételét,
 • elfogadó, segítő, együttműködő szemléletet,
 • állandó motivációt, játékosságot,
 • sikerélményhez juttatást, pozitív értékelést, egyidejűleg a kudarctűrő képesség kialakítását
 • szöveges értékelést,
 • a szülők rendszeres tájékoztatása
 • délutáni alvás helyett pihenőidő biztosítását
 • angol nyelvű foglalkozásokat minden nap
 • az iskolában fontos önállóságra nevelést,
 • a modern pedagógiai irányzatok elemeinek felhasználását.

Mivel ad ez többet, mint egy általános óvodai év?


Iskolai oktatás megalapozása

Érdekes és változatos, játékos feladatokkal, képesség és készségfejlesztéssel alapozzuk meg az iskolai tanulást. Foglalkozásaink már az iskolára hangolják a gyereket, ahol a kooperatív, közös tevékenységek kerülnek előtérbe.


Írás-előkészítés

Megkezdődik az írás-előkészítés, játékos formában, anélkül, hogy a gyerekek betűket írnának vagy rajzolnának. Figyelmet fordítunk a helyes ceruzafogásra, az is nagyon fontos, hogy biztosan kiderüljön, melyik a gyermek domináns keze.


Kommunikációs gyakorlatok

A napot reggeli beszélgető körökkel indítják, amelyben a gyerekek kommunikációs készségeinek fejlesztése zajlik indirekt formában. Megszólalnak a gyerekek, szívesen beszélnek gondolataikról, érzéseikről. Megtanulják meghallgatni egymást. Türelmet és önfegyelmet gyakorolnak. Ezen kívül, a drámajáték keretein belül szerezhetnek gyakorlatot gyermekeink a társas érintkezés módjairól.


Mozgáskultúra kialakítása

Jól felszerelt tornatermünkben a gyerekek használat közben megismerik a mozgásfejlesztő eszközöket. A rendszeres mozgás következtében a gyermekek izom és idegrendszere is fejlődik. Mozgásprogramunk olyan tartásjavító, vázrendszer-erősítő játékos gyakorlatokra épül, amelyek által a gyermek gerincproblémái elkerülhetőek, megelőzhetőek valamint a váltott végtagok helyes használata szintén fontos iskolaérettségi kritérium.


Külső programjaink

Bábszínház, múzeum, sportesemények ¬– ezek mind tágítják és színesítik gyermekeink látókörét. Minden ilyen kirándulás a megismerés, felfedezés élményét nyújtja, legyen az egy színház látogatása, koncert vagy éppen egy bakancsos túra.


Amit nem ad az iskola-előkészítő

Nem célunk írni, olvasni es számolni sem tanítani a gyermekeket. Ezt meghagyjuk az első osztály élményének.


Óvodai-iskolai átmenet megkönnyítése

Az óvoda-iskola átmenet nehézségeit, jól szervezett tevékenységekkel, igyekszünk megelőzni. Ehhez a gyerekeknek olyan befogadó légkört biztosítunk, ahol jól érzik magukat, szorongás és kényszermentesen szereznek új ismereteket.


Érzelmi, szociális területek, tanulási készségek fejlesztése

6 éves kor előtt, az óvodában a mozgás, a nyelvi, a kognitív illetve az érzelmi,- szociális területek és a tanuláshoz szükséges képességek együttes, egyidejű fejlesztése jó megoldás a későbbi iskolai kudarcok elkerülésére.

Nem feltétlen a tárgyi ismeret nyújtás a cél az előkészítés során, hanem inkább a megismeréshez szükséges képességek kialakítása.

Kiemelt fontosságú a mentális, kommunikációs, manuális képességek, a kapcsolatteremtő és probléma megoldó képességek fejlesztése. Jó, ha a gyerekek megismernek iskolai taneszközöket, és a különböző tanulási technikákat.


Memória fejlesztése

Játékosan fejlesztjük a verbális memóriát, rávezetjük a harmonikus vonalvezetésre, gyakoroljuk a hangérzékelést, a beszédértést, hogy kialakulhasson a pontos feladat értés.


Önállóság kialakítása

Az otthoni, sokszor fáradságos iskolára való felkészülés helyett, az óvodában az iskolai ritmus kialakításával hangoljuk a gyerekeket az iskolai önállóságra.


Logopédiai fejlesztés

Az iskola igénye a gyerekek tiszta artikulációja. Napjainkban sajnos megnőtt a hibásan beszélő gyermekek száma. Nálunk a logopédiai felmérést követően, folyamatos a beszédhangok korrekciója, a figyelem, az emlékezet, - a grafomotoros-, és a szerialitás (sorrendiség) fejlesztése.


Egyéni fejlődés alapján, differenciált feladatok

A gyerekek egyéni fejlődésének figyelembe vételével való differenciált fejlesztés lehetőséget ad a segítségnyújtáshoz a lemaradók számára is, a felzárkózáshoz. A felkészítés fontos része a motiváció, esélyteremtés a visszahúzódó gyermekek számára is az aktivitáshoz.

A tehetséges gyermekek menedzselése ebben az életszakaszban szintén meghatározó a gyermek jövőjét illetően.

Figyelembe vesszük a gyerekek eltérő fejlődés menetét, sokféleségét, s a különbözőségeket nem hibának, hanem a tanulás irányítás kiindulópontjának tekintjük.


Téri tájékozódás kialakítása

Megvalósítandó feladataink a gyerekek téri tájékozódásának biztos kialakítása. Az irányok ismerete, először testükön, a környezetükben, majd síkban a táblán, vagy a munkafüzetben is. A balról, jobbra haladási irány felismerése és alkalmazása elengedhetetlen az írás-olvasástanulásnál.


Javaslatadás az iskola választás megkönnyítésére

Az iskolai jelentkezés előtt az óvoda javaslatot tesz a szülők számára, hogy az elmúlt év tapasztalatai, gyermek erősségei alapján milyen típusú iskolát javasol a gyermeknek. A környék iskoláit jól ismerjük, így akár konkrét iskola megnevezéssel is tudjuk segíteni a szülők döntését.


Angol nyelvi foglalkozások

Magánóvodánk saját angol nyelvű programjának záró évében az eddigi ismeretekre alapozva fejlettebb idegen nyelvhasználat valósul meg. Az angol nyelvi tevékenységek során az előző évi tudásra építve bővítjük a gyermekek ismereteit. Az év során feldolgozott témákat angol nyelven is gyakoroljuk, elmélyítjük.


Természet megismerése játékosan

A magánovis csoportok életének szerves része a természet megismerése. Séták, kirándulások, bakancsos túrák, mind megannyi élmény, ismeret, amit számos foglalkozáson fel lehet használni. Minden, mindennel összefügg. A kisvasúton utazva felhangzik, a Megy a Gőzös… nóta, a séta közben, Aki nem lép egyszerre… hallatszik. A sétákon gyűjtött kincsek, termések, levelek, virágok, színes tollak felhasználásra kerülnek a gyerekek alkotásaiban.

Termjarok18101801
Termjarok18101802
Termjarok18101803
Termjarok18101804
Termjarok18101805
Termjarok18101806
Termjarok18101807
Termjarok18101808


Mozgás megszerettetése a gyermekekkel

Az óvodában válik rendszeressé a napi testnevelés, a mozgásos játékokkal motiválva. Sokat mozgunk magánovink jól felszerelt, tágas tornatermében, ahol a gyermekek életkorának megfelelő mozgásformákat teszünk lehetővé. Jó idő esetén a legtöbb időt a szabadban töltjük, kora tavasszal, nyáron és kora ősszel a délutánokat is az óvoda udvarán töltjük. Mozgásos foglalkozásokat is az óvoda zöld füves udvarán tartjuk, amint az időjárás engedi. A közeli Normafa lehetővé teszi, hogy rendszeresen ellátogassunk parkokba és erdőkbe, ahol megcsodálhatjuk a természet évszakonkénti változását.


Zene és koncertek a muzikalitás erősítésére

„Zene nélkül lehet élni, csak nem érdemes. (Kodály Zoltán)

A koncerteken megismert dalokat az óvodában újra hallgatva válik közkinccsé a zene. Számos olyan programmal készülünk, amelyek színesebbé teszik a gyermekek mindennapjait és egyben fejleszti is a készségeiket. A művészet sokszínűsége fényt visz a mindennapokba.


Fakultatív, választható programok délutánonként

Számos fakultatív programból válogathatnak a gyerekek, ezek közé tartozik a Mocorgó torna, dráma pedagógiai foglalkozás, judo, foci, tánc és délelőtti úszás.


ANIKÓ

„ A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben. Egyesek magasabbra szállnak, mint mások, de mindegyikük a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanánk hát össze őket? Mindegyik más. Mind különleges! Mind gyönyörű! „ (Ismeretlen)

Nem volt kérdés számomra, hogy gyermekekkel foglalkozom. Előbb kisgyermekgondozó lettem, majd 3 éve, friss diplomásként kezdtem a Pingvin Óvodában hivatásomat gyakorolni.

Különleges dolog átadni a tudást az óvodásaimnak. Boldoggá tesz, hogy segítségükre lehetek a világ és önmaguk megismerésében. Felejthetetlen éveket töltünk el együtt. Bátran engedhetem őket iskolába, mert testben és lélekben is felkészítem Őket az iskolai kihívásokra. Nagy kaland, a mi közös utunk.


Nálunk nincs nyílt nap, mert minden nap nyílt nap!

Látogasson meg gyermekével Ön is minket, és ismerje meg óvodánkat természetes, mindennapi körülmények között!!

Jelentkezzen a lenti űrlap kitöltésével!

Ha kérdése van csoportunkkal kapcsolatban, kérem írjon nekünk!


Részlet Diane Loomans gondolataiból a gyermeknevelésről

„Ha elölről kezdeném a gyereknevelést,…
……példálózás helyett példát mutatnék;
nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék….."


Rólunk

Óvodánkat, 1981-ben alapította Pege Zsóka, még a XII. kerületi Böszörményi úton.

Rövidesen kevés lett a hely a fokozatosan növekvő igények miatt, ezért a Gellért hegyre, majd jelenlegi helyére költözött.

Adatvédelmi szabályzat 

Impresszum

Kapcsolat

Pingvin Óvoda & Bölcsőde

1121 Budapest, Eötvös út 2.

06 20 546 6137

info@pingvinovoda.hu

Kapcsolatfelvétel