Iskola előkészítő csoport

Teddy Bears angol nyelvű óvodai csoport

Pingvin Óvoda iskola előkészítője (Süni csoport)

Valós igény hívta életre speciális iskola előkészítő csoportunkat, amelynek két fontos célja az átmenet biztosítása az óvoda - iskola között, és a gyermekeink megóvása a felkészületlenségből eredő kudarctól. Olyan készségek és képességek megalapozása, mélyítése, amellyel a sikeres iskolakezdés garantált.


Süni Csoport

20140520 103818
20140520 103829
20140520 103859
20140520 103938


Mit nyújt az iskola felkészítő a gyermekek számára?


 • teljes napi játékos fejlesztő tevékenységet, két óvónő jelenlétével,
 • egyénre szabott, differenciált foglalkoztatást,
 • a képességek fejlettségi állapotának feltérképezését,
 • a gyermekek közötti különbségek figyelembevételét,
 • elfogadó, segítő, együttműködő szemléletet,
 • állandó motivációt, játékosságot,
 • sikerélményhez juttatást, pozitív értékelést, egyidejűleg a kudarctűrő képesség kialakítását
 • szöveges értékelést,
 • a szülők rendszeres tájékoztatása
 • délutáni alvás helyett pihenőidő biztosítását
 • angol nyelvű foglalkozásokat minden nap
 • az iskolában fontos önállóságra nevelést,
 • a modern pedagógiai irányzatok elemeinek felhasználását.

Mivel ad ez többet, mint egy általános óvodai év?


Iskolai oktatás megalapozása

Érdekes és változatos, játékos feladatokkal, képesség és készségfejlesztéssel alapozzuk meg az iskolai tanulást. Foglalkozásaink már az iskolára hangolják a gyereket, ahol a kooperatív, közös tevékenységek kerülnek előtérbe.


Írás-előkészítés

Megkezdődik az írás-előkészítés, játékos formában, anélkül, hogy a gyerekek betűket írnának vagy rajzolnának. Figyelmet fordítunk a helyes ceruzafogásra, az is nagyon fontos, hogy biztosan kiderüljön, melyik a gyermek domináns keze.


Kommunikációs gyakorlatok

A napot reggeli beszélgető körökkel indítják, amelyben a gyerekek kommunikációs készségeinek fejlesztése zajlik indirekt formában. Megszólalnak a gyerekek, szívesen beszélnek gondolataikról, érzéseikről. Megtanulják meghallgatni egymást. Türelmet és önfegyelmet gyakorolnak. Ezen kívül, a drámajáték keretein belül szerezhetnek gyakorlatot gyermekeink a társas érintkezés módjairól.


Mozgáskultúra kialakítása

Jól felszerelt tornatermünkben a gyerekek használat közben megismerik a mozgásfejlesztő eszközöket. A rendszeres mozgás következtében a gyermekek izom és idegrendszere is fejlődik. Mozgásprogramunk olyan tartásjavító, vázrendszer-erősítő játékos gyakorlatokra épül, amelyek által a gyermek gerincproblémái elkerülhetőek, megelőzhetőek valamint a váltott végtagok helyes használata szintén fontos iskolaérettségi kritérium.


Külső programjaink

Bábszínház, múzeum, sportesemények ¬– ezek mind tágítják és színesítik gyermekeink látókörét. Minden ilyen kirándulás a megismerés, felfedezés élményét nyújtja, legyen az egy színház látogatása, koncert vagy éppen egy bakancsos túra.


Amit nem ad az iskola-előkészítő

Nem célunk írni, olvasni es számolni sem tanítani a gyermekeket. Ezt meghagyjuk az első osztály élményének.


Honnan tudom, hogy ez biztosan jó lesz a gyermekemnek?


Ahogy az életben sok mindenre, úgy erre sincs garancia, hiszen minden gyermek más, de nyílt napjaink március közepétől indulnak, ezek támpontot jelenthetnek minden szülő számára. Ezek pontos időpontját hamarosan közzétesszük.


Óvodai-iskolai átmenet megkönnyítése

Az óvoda-iskola átmenet nehézségeit, jól szervezett tevékenységekkel, igyekszünk megelőzni. Ehhez a gyerekeknek olyan befogadó légkört biztosítunk, ahol jól érzik magukat, szorongás és kényszermentesen szereznek új ismereteket.


Érzelmi, szociális területek, tanulási készségek fejlesztése

6 éves kor előtt, az óvodában a mozgás, a nyelvi, a kognitív illetve az érzelmi,- szociális területek és a tanuláshoz szükséges képességek együttes, egyidejű fejlesztése jó megoldás a későbbi iskolai kudarcok elkerülésére.

Nem feltétlen a tárgyi ismeret nyújtás a cél az előkészítés során, hanem inkább a megismeréshez szükséges képességek kialakítása.

Kiemelt fontosságú a mentális, kommunikációs, manuális képességek, a kapcsolatteremtő és probléma megoldó képességek fejlesztése. Jó, ha a gyerekek megismernek iskolai taneszközöket, és a különböző tanulási technikákat.


Memória fejlesztése

Játékosan fejlesztjük a verbális memóriát, rávezetjük a harmonikus vonalvezetésre, gyakoroljuk a hangérzékelést, a beszédértést, hogy kialakulhasson a pontos feladat értés.


Önállóság kialakítása

Az otthoni, sokszor fáradságos iskolára való felkészülés helyett, az óvodában az iskolai ritmus kialakításával hangoljuk a gyerekeket az iskolai önállóságra.


Logopédiai fejlesztés

Az iskola igénye a gyerekek tiszta artikulációja. Napjainkban sajnos megnőtt a hibásan beszélő gyermekek száma. Nálunk a logopédiai felmérést követően, folyamatos a beszédhangok korrekciója, a figyelem, az emlékezet, - a grafomotoros-, és a szerialitás (sorrendiség) fejlesztése.


Egyéni fejlődés alapján, differenciált feladatok

A gyerekek egyéni fejlődésének figyelembe vételével való differenciált fejlesztés lehetőséget ad a segítségnyújtáshoz a lemaradók számára is, a felzárkózáshoz. A felkészítés fontos része a motiváció, esélyteremtés a visszahúzódó gyermekek számára is az aktivitáshoz.

A tehetséges gyermekek menedzselése ebben az életszakaszban szintén meghatározó a gyermek jövőjét illetően.

Figyelembe vesszük a gyerekek eltérő fejlődés menetét, sokféleségét, s a különbözőségeket nem hibának, hanem a tanulás irányítás kiindulópontjának tekintjük.


Téri tájékozódás kialakítása

Megvalósítandó feladataink a gyerekek téri tájékozódásának biztos kialakítása. Az irányok ismerete, először testükön, a környezetükben, majd síkban a táblán, vagy a munkafüzetben is. A balról, jobbra haladási irány felismerése és alkalmazása elengedhetetlen az írás-olvasástanulásnál.


Javaslatadás az iskola választás megkönnyítésére

Az iskolai jelentkezés előtt az óvoda javaslatot tesz a szülők számára, hogy az elmúlt év tapasztalatai, gyermek erősségei alapján milyen típusú iskolát javasol a gyermeknek. A környék iskoláit jól ismerjük, így akár konkrét iskola megnevezéssel is tudjuk segíteni a szülők döntését.


Normafa, mindössze egy karnyújtásnyira az óvodától!

Gyakran járunk a gyerekekkel a Normafánál a nagy réten, ahol mindig az éppen aktuális évszak természeti ajándékait figyeljük meg. Jó időben szívesen járunk a gyerekekkel a Normafa játszótéren is!

Termjarok18101801
Termjarok18101802
Termjarok18101803
Termjarok18101804
Termjarok18101805
Termjarok18101806
Termjarok18101807
Termjarok18101808


Nálunk nincs nyílt nap, mert minden nap nyílt nap!

Látogasson meg gyermekével Ön is minket, és ismerje meg óvodánkat természetes, mindennapi körülmények között!!

Kérjen időpontot a lenti űrlap kitöltésével!

Időpont egyeztetéshez kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és visszahívjuk!


Részlet Diane Loomans gondolataiból a gyermeknevelésről

„Ha elölről kezdeném a gyereknevelést,…
……példálózás helyett példát mutatnék;
nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék….."


Rólunk

Óvodánkat, 1981-ben alapította Pege Zsóka, még a XII. kerületi Böszörményi úton.

Rövidesen kevés lett a hely a fokozatosan növekvő igények miatt, ezért a Gellért hegyre, majd jelenlegi helyére költözött.

Adatvédelmi szabályzat 

Impresszum

Kapcsolat

Pingvin Óvoda & Bölcsőde

1121 Budapest, Eötvös út 2.

06 20 546 6137

info@pingvinovoda.hu

Kapcsolatfelvétel