Házirend

Kedves Szülők!


Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnőttek és egymás tiszteletére neveljük, arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, ki tudják fejezni magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni egymáshoz.. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő gyerekeket nevelni.

Kérjük, hogy törekvéseink sikere érdekében otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

A minőségi nevelés és oktatás érdekében az ideális érkezési idő: 8:30. Később érkező gyermekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe úgy, hogy a megkezdett foglalkozást ne zavarják meg. 8:00-8:30: egyéni foglalkozások ideje! Bővebben az óvónőtől.

A gyerekeket a szülőkön, illetve az általuk megnevezetteken kívül az óvoda más személynek, nem adhatja át!

Késés esetén kérjük a kedves szülőket telefonon jelezzék. Ez vonatkozik a betegség vagy egyéb okból való távolmaradásra is.  

Az 5. életévét betöltött gyermekek számára az óvoda folyamatos látogatása kötelező. Ha indokolatlanul és igazolás nélkül a nevelési év során 7 napnál többet mulaszt a gyermek, az óvodavezető köteles értesíteni az illetékes jegyzőt. (1993.évi LXXIX.törvény)


Étkezések időpontjai:

 • Reggeli: 8:30-9:00
 • Tízórai: 10:30
 • Ebéd: 12:00-12:30
 • Uzsonna: 15:00

Konkrét programok módosíthatják a fenti étkezési időpontokat. Nyári időszakban a gyerekeket a kertben fogadjuk és ott adjuk át a szülőknek.

A jó levegőn való tartózkodás érdekében jó idő esetén a foglalkozások egy részét a kertben tartjuk.

Az öltözőben étkezni TILOS! (ÁNTSZ)

Kérjük a kedves szülőket, hogy ne adjanak csokoládét, cukorkát, rágógumit, stb. gyermekeiknek elváláskor vagy érkezéskor. Beszoktatási időn túl a gyermekcsoportban az óvodai élet zavartalansága érdekében kérjük ne tartózkodjanak testvérek illetve szülők.

Igyekszünk közös családi eseményeknek teret adni, amelyben minden kedves vendéget örömmel látunk. Normál óvodai időben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. A napi foglalkozás 16:00-ig tart, ezután szabad játékidő, majd a foglalkozási eszközök rendbetétele a tennivaló. A foglalkozások idején, illetve pihenőidőben ne zavarjuk az óvodásokat!

Óvodánk hétfőtől péntekig 8:00-17:00-ig tart nyitva alapszolgáltatásként. A gyerekek nyitvatartási idő után is felügyeletben részesülhetnek. A felügyeleti díj 1.000 forint / 30perc.


A gyermekekre vonatkozó védő, óvó előírások, szabályok

Mivel az óvodát csak egészséges gyermekek látogathatják, az óvoda személyzete semmilyen gyógyszert nem adhat be a gyermekeknek!

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja.

Betegségből gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyerekközösségbe, melyet a reggeli érkezéskor az óvodapedagógusoknak kell átadni. Ennek hiányában a gyermekeket nem vehetjük be az óvodába. Kivételt képeznek az előre bejelentett hiányzások (utazás, kirándulás, egyéb családi programok) esetei.

Fertőző megbetegedéseket kérjük azonnal jelentsék az óvodavezetőnek, mert bejelentési kötelezettségünk van a kerületi ÁNTSZ felé. Az óvodai fertőtlenítést azonnal meg kell kezdeni. Megbetegedésről és az intézkedésről faliújságon tájékoztatjuk a szülőket.

Baleset esetén azonnal értesítjük a szülőt és a szükséges ellátást végző orvost, vagy mentőt. A szülő kérésére a gyermeket saját orvosával vizsgáltatja meg.

Baleset esetén 5 példányos jegyzőkönyvet készítünk, melyet a jogszabályban előírt szerveknek továbbítunk.

Hasmenés esetén csak negatív széklet leletel fogadhatjuk vissza a gyermeket.

Az óvodán kívül programokról a szülőket előre tájékoztatja az óvoda, amennyiben a szülő külön nem jelzi, az óvoda a szülő beleegyezésének fogadja a gyermeke részvételét a programban. Az intézmény munkatársai azokért a gyermekekért felelősek, akiket reggel megérkezésükkor átvettek a szülőktől! Miután délután a szülő megérkezett és átvette gyermekét az óvónőtől a szülő tartozik teljes felelősséggel a gyermekért.

Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk.

A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük jellel vagy névvel ellátni a gyermekek holmiját a csere megelőzése érdekében. A gyermek benti cipője nagyon fontos a láb egészséges fejlődése érdekében.

Az óvodapedagógusok a tanév során 5 munkanapot használnak fel szakmai napként, melyek időpontját a nevelőtestület határozza meg az OM.16/1998.(VI.8) rendelet alapján. A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8) rendelet módosítás alapján továbbképzésen, pedagógiai értekezleten köteles részt venni minden óvónő az intézmény vezetésével egyeztetett időpontban.


Szülői fórumok:

 • Szülői értekezlet, szülői szék, játszódélutánok, nyíltnap
 • Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása
 • Fogadóóra (közösen egyeztetett időpontban)
 • Az óvónővel vagy a vezetővel történő rövid, esetenkénti megbeszélések.

Óvodai jogviszony megszűnésének okai lehetnek:

 •  ha a gyermeket más óvoda átvette
 •  ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad
 •  ha fizetési hátralék miatt az óvodavezető szűnteti meg
 •  ha a gyermeket felvették az iskolába a nevelési év utolsó napján
 •  ha a gyermeket nem vették fel iskolába annak a nevelési évnek utolsó napján, melyben a 8. életévét beölti
 •  ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van távol a foglalkozásoktól (1993. évi LXXIX.törvény)

Az óvoda kötelessége

Gondoskodik a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről.

Ennek keretében az óvodába járó gyerekek évenként legalább egyszer fogászati és orvosi, az iskolába menő gyermekek belgyógyászati, szemészeti és ortopédiai szakorvosi vizsgálaton vesznek részt.


A szülő kötelessége, hogy:

 •  gondoskodjon gyermeke testi, szellemi, értelmi, érzelmi és erkölcsi neveléséről,
 •  megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
 •  rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal,
 •  a tanév rendjéről, feladatairól, aktualitásokról folyamatosan tájékozódjon gyermeke pedagógusaitól.

Az óvoda épületével kapcsolatos tudnivalók:

A gyermekek biztonsága érdekében kérjük a bejárati ajtót és kaput mindig bezárni!

Óvodánk a mai elvárásoknak megfelelően közel 300nm alapterületű, három gyerekcsoportnak ad helyet, a 2. emeleten található a tornaterem, az autóval érkezőket 150 férőhelyes ingyenes parkoló fogadja.

A házirenden kívüli, óvodánk működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak bizalommal óvodánk illetékes munkatársaihoz vagy vezetőjéhez.

 

Készült: Budapest, 2012.szeptember 1.

Rólunk

Óvodánkat, 1981-ben alapította Pege Zsóka, még a XII. kerületi Böszörményi úton.

Rövidesen kevés lett a hely a fokozatosan növekvő igények miatt, ezért a Gellért hegyre, majd jelenlegi helyére költözött.

Adatvédelmi szabályzat 

Impresszum

Kapcsolat

Pingvin Óvoda & Bölcsőde

1121 Budapest, Eötvös út 2.

06 20 546 6137

info@pingvinovoda.hu

Kapcsolatfelvétel